Otisk

Odpovídá v souladu s vydavatelskými zákony a § 6 německého mediálního zákona:
 

Speedminton GmbH
Trachenbergring 85
D-12249 Berlin

Tel.: +49-30-695 677 40
Fax: +49-30-695 677 41

email: info-garbage-@-garbage-speedminton-garbage-.-garbage-com
Internet: www.speedminton.com

Represented by Managing Director Niels Mester

Amtsgericht Charlottenburg HRB 82157
Registrační číslo DPH : DE 217 892 315

Používání ochranných známek Speedminton® pro propagační účely je povoleno pouze s naším předchozím souhlasem. Prodej produktů Speedminton® lze provádět pouze v originálním balení, které nesmí být měněno. Námi poskytovaný reklamní materiál lze použít pouze k zamýšleným účelům reklamy a propagace produktů

Webové stránky vytvořeny od:

BNC Network Consult GmbH
www.bnc.info

Speedminton GmbH neodpovídá za propojené externí stránky. Tyto stránky nereprezentují obsah Speedminton GmbH.